Samrøystes styre: Det blir nedlegging av Mork-senteret