Vil ha ein meir framtidsretta skule og barnehage

foto