FHI: Covid-bølgja i sommar har passert toppen

foto