Nortura varslar nedgang i salet av kjøt og egg

foto
Grensehandelen har teke seg opp att. Det er difor venta at salet av norsk kjøt og egg vil gå ned i år, noko ferske prognosar frå Nortura indikerer. Foto: Kari Hamre / NPK