Nortura varslar nedgang i salet av kjøt og egg

foto