Pengar til filmprosjekt der 22. juli-etterlatne fortel