- Vi må utforske absolutt alle mogelegheiter for frivillige løysingar

foto