Held på grensa på 200 personar for arrangement - innfører skjenkestopp