Ein av fire familiar må droppe aktivitetar på grunn av høg pris