– Forventar at kommunen behandlar oss på lik linje med vegvesenet