Stort gylleutslepp i Storelva: - Det såg ikkje bra ut