Eirhild testa fiskelykka i Oldeelva - storfangst andre kvelden

foto