No vert det slutt på krøllete pengesetlar frå Kina