Kommunen kan berre tilby vikarjobbing for dei over 67 år