"Skal vi danse": - Bjørn er ein streng instruktør, altså!