Regjeringa løyvde 100 millionar kr i året til sjukeheimskjøkken - svært få kommunar søkjer