- Forskinga går endeleg framover

foto
Jørgen jelstad: - Mykje endra seg med ein rapport frå 2015 der fagpersonar gjekk gjenonm all ME-forsking og slo fast at ME er ein alvorleg, systemisk sjukdom. Foto frå ME-konferanse Stryn 2016