Budsjetterer med investeringar for nær 130 milllionar