Tilrår å stille seg bak miljøkrav -men med visse endringar