Stryn hjorteutval som representerer 98 prosent av grunneigarane i kommunen, ber Statens vegvesen ved skilting av ny E39-trase  ta omsyn til to hjortetrekk på den nye strekninga melllom Grodås og Utvikfjellet.

- Strekninga Markane - innslag bru ved Faleide og strekninga Hildaneset - innslag tunnel Utvikfjellet må skiltast "fare for hjort". Det må også vurderast underskilt "særlig stor hjortefare", påpeikar Stryn hjorteutval.