Stryn ungdomsskule har i innspel til revisjon av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og frilluftsliv gjeve innspel på nærmiljøanlegg tilrettelagt for ballspel og friidrett.

- Dette kjem at kommunen får kjøpe arealet bak gymsalen, heiter det i innspelet - der kosnaden vert kalkulert til ein million kroner.