Vil auke bemanning for at to barn skal få barnehageplass

foto