Det ikkje er forsvarleg å betale store summar i prosjekt ein ikkje veit om nokon gong vil bli realiserte

foto