Usemje om kor mykje skog som kan hoggast i Tonningskamben