Pilotprosjektet som skal hjelpe dei unge å finne «superkreftene» og hindre fråfall i skulen