Veglaget gir ros, men har klare ønske om prioriteringar