- Kommunen har eit sterkt styre med korleis planen skal sjå ut

foto