- Kommunen har eit sterkt styre med korleis planen skal sjå ut

foto
Torstein Tvinnereim (t.h.) stilte spørsmål om i kva grad kommunen kan påverke detaljreguleringa av "Kamben". I følgje plan- og næringssjef Geirmund Dvergsdal har kommunen sterk grad av styring i den prosessen.