Det melder Veier24.

Vegen varierer i dag i breidde på strekninga og om lag 700 meter veg skal utvidast slik at den får gul midtstripe og same breidde som riksvegen elles.

Sju har kome med pris på oppdraget, skriv Veier24.

Desse sju er: Jimmy Nore (17,1 millionar kroner), Kveen (18,2 mill.), Magne Hafstad (18,5 mill.), Volda Maskin (18,6 mill.), Mesta (19 mill.), Aurstad Tunnel (21,5 mill.) og Fosse Maskin og Transport (21,7 mill.).

Veier24 skriv at ingenting er avgjort enda og at vegvesenet melder at det blir arbeidd med ei kvalitetsvurdering.