Strynefjellstunnel: – No er det fullt fokus på å få ferdig reguleringsplan