– Vi må innsjå at lokale verksemder er like utsett for datakriminalitet som alle andre i landet

foto