– Dukkar det opp ein draumejobb så er eg ikkje vond å be