Får flyge inntil 66 turar for vedlikehald av stien

foto