Testa positivt etter innreise frå nordisk land

foto