Semje i jordbruksoppgjeret: – Vi har fått eit nødvendig inntektsløft

foto