Ulukka skjedde på fv 60 mellom Olden og Innvik i fjor sommar. Kvinna kom over i motsett køyrefelt og ut av vegbana slik at bilen velta. Både førar og den eldre passasjeren vart skadde. Passasjeren døydde ti dagar etter ulukka. Bilføraren forklarte i retten at bilen ho køyrde var ukjend, og at uhellet kan ha skjedd fordi ho vart oppmerksam i samband med giring. Ho innrømte straffskuld og har bidrege til tilståingsdom.

Retten gav kvinna strafferabatt blant anna fordi det har gått lang tid frå ulukka til rettssaka. I tillegg til betinga fengsel vart ho frådømd retten til å køyre bil i ni månader.