Ny tenderkai på Myklebusttomta i Olden vil vere klar til å ta imot det første skipet 12. juni. Klargjering av området har skjedd på dugnad, fortel leiar for kontaktutvalet i Olden, Ketil F. Hansen,

– Dugnadsgjengen har rydda og ordna til på tomta slik at det er klart å starte med planering av området og utlegging av ny tender. – Brygga vil vere på plass og inspisert av Kystverket den 1. juni for ISPS sertifisering, opplyser direktør i Nordfjord Havn, Kjell Fagna.