– Det er klart det er trist

foto
Det er berre 24 år mellom desse to bileta. Biletet på staffeliet er frå august 1995, teke av Steinar Sande som var turistvert i Loen. Foto: Stein Kristian Martinsen