Staten tilbyr under halvparten av kravet frå bøndene

foto