Hesteglede for små og store ved Hingarden stall

foto