Sak om vognstall har skapt bygdestrid og ny strukturdebatt