Rv15 Strynefjellet, E39 Vartdalsstranda og Fv. 5829 Otterdalsvegen har alle opna for trafikk søndag ettermiddag, men framleis er det vegar som er stengde.

Fv. 5724 mellom Rustøyelva og Sandnes i Oldedalen vart stengd for natta fredag kveld grunna fare for snøskred. Her har det gått også gått skred over vegen ved Gytri.

Statens vegvesen skal gjere ny vurdering av vegen måndag kl. 12.00. Folk i Oldedalen har såleis vore isolerte heile helga.

Det same gjeld Fv. 5723 mellom Sande og Bødal i Lodalen. Også her skal det gjerast ei ny vurdering måndag kl. 12.00, opplyser vegvesenet.

Sjå oppdatert informasjon om situasjonen på vegane på vegvesen.no/trafikk.