Skal etablere trafo til nytt skredvarslingsanlegg her