– Det er noko med mangfaldet her vi tykkjer er veldig bra