I tillegg til mykje nedbør og vind finst det område med vedvarande svake lag under den ferske fokksnøen. Naturleg utløyste våte skred er venta, heiter det i varsam sitt varsel for onsdag.

Mest nedbør er venta rundt midtre Nordfjord.

Det er oransje farevarsel for snøskred også på Sunnmøre, Indre Sogn og Jotunheimen.