- Volda kommune har ikkje kompetanse på reiseliv og turisme