Her vert den nedlagte klinikken oppgradert og opna