Korona ramma økonomien hardast på Vestlandet og i Møre og Romsdal – Oslo kom best ut av det