– Aukande kostnader og renteauke gjev ein meir utfordrande økonomi