Fylkesutvalet ber Helse Møre og Romsdal om ikkje å leggje ned Mork

foto