– Brannen har vore så kraftig at spora er vekkbrende