Har bygd kjøleanlegg for Oslo Airport City: Prestisjeprosjekt til nær 20 mill.